Gamle Bergen

Bilder fra Gamle Bergen Museum.
Bestill bilder på mobil 90764724 eller epost robinstrand56@gmail.com .