Høst i Bergen

Måseskjæret sett fra toppen av Stolzekleiven.

Byfjorden og Sandviken sett fra Stolzekleiven.

Høst i Fjellveien.

Rosenkrantztårnet

Nygårdsparken

Blåmanen

Ved Revurtjern på Fløyen

Nygårdsparken

Utsikt fra Fløysvingene

Utsikt fra Tippetue

Fløibanen

Blåmanen

Fjellsiden

Vidden

Høst på Vidden

Høst på Vidden

Høst på Vidden

Høst på Fløyen

Utsiktsplattformen på Fløyen

Høst på Fløyen

Høst på Fløyen

Høst på Fløyen

Høst på Fløyen

Høst i Nygårdsparken

Høst i Nygårdsparken

Høst i Nygårdsparken

Høst i Nygårdsparken

Skansen Brannstasjon

Høst i Bergen.  
Flere høstbilder fra Bergen og landet ellers finner du her:
Bestill bilder på mobil 90764724 eller epost robinstrand56@gmail.com .